تبلیغات
ولایت سید علی - خدا با ماست

ولایت سید علی
 

افسران - پاسخ عالمانه
یک مرد انگلیسی از یک عالم پرسید:چرا در اسلام دست دادن زن با مرد نامحرم حرام است؟
عالم گفت:آیا تو میتوانی با ملکه الیزابت دست بدهی؟
مرد گفت: البته که نه، فقط چند نفر محدود است که میتوانند با ملکه دست دهند.
عالم گفت: زن های ما ملکه ها هستند و ملکه ها با مردان بی گانه دست نمیدهند.
مرد سوال کرد: چرا زن های شما سر و بدن خود را میپوشانند یا حجاب را رعایت میکنند؟
عالم تبسمی کرد و دو عدد شکلات را گرفت یکی را باز کردودومی را همان طور بسته باقی گذاشت .بعد هردوی آنها را به زمین خاک آلود انداخت واز مرد انگلیسی پرسید اگر من بگویم یکی از آنها را بردار کدام یک را انتخاب میکنی ؟ مرد انگلیسیگفت همان شکلاتی را که پوشش دارد.
عالم گفت: به این دلیل است که زنهای ما حجاب را رعایت میکنند.

طبقه بندی: حجاب، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 تیر 1393 توسط امیر
طراح قالب : { معبرسایبری فندرسک}