تبلیغات
ولایت سید علی - بی ناموسی ؛ نگاه حرام به ناموس دیگری ...

ولایت سید علی
 

هرکه افتد نظرش در پی ناموس کسان     ...     پی ناموس وی افتد نظر بوالهوسان


امام صادق علیه السلام فرمود: در زمان حضرت موسی علیه السلام مردی با زنی زنا کرد وقتی به خانه خویش آمد،مردی را با زن خود دید،آن مرد را نزد حضرت موسی علیه السلام آورد واز او شکایت کرد. درآن لحظه جبرئیل بر آن حضرت نازل شد وگفت: هر کس به ناموس دیگران تجاوز کند به ناموس خودش تجاوز کنند.حضرت موسی علیه السلام به آن دو فرمود:

با عفت باشید تا ناموستان محفوظ بماند.


بنابراین، مؤمن با غیرت هرگز به ناموس دیگران نگاه حرام نمی کند،

چرا که نمی خواهد کسی به ناموسش نظر بد داشته باشد.


شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید:

آیا نگاه کردن به پشت سر زن هایی که عبور می کنند جایز است؟

حضرت علیه السلام پاسخ داد:

اگر به ناموس شما این گونه نگاه کنند، خوشنود می شوید؟!

آن گاه فرمود: برای مردم همان را بخواهید که برای خود می خواهید.نوشته شده در تاریخ یکشنبه 25 خرداد 1393 توسط امیر
طراح قالب : { معبرسایبری فندرسک}