تبلیغات
ولایت سید علی - راه پر برکت

ولایت سید علی
 

سه چیز را با احتیاط بردار:
قدم،قلم،قسم!
سه چیز را پاک نگهدار: جسم،لباس،خیال!
از سه چیز کار بگیر:
عقل،همت،صبر!
از سه چیزخود را نگهدار:افسوس، فریاد، نفرین کردن!
سه چیز را آلوده نکن:
قلب،زبان،چشم!
اما س
ه چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش نکن:خدا،مرگ و دوست


نوشته شده در تاریخ جمعه 22 فروردین 1393 توسط امیر
طراح قالب : { معبرسایبری فندرسک}