تبلیغات
ولایت سید علی - تو بگو اینجا چكار میكنی...؟؟؟

ولایت سید علی
 

اسیر شده بود 15 سال بیشتر نداشت؛حتی مویی هم در صورتش نبود

سرهنگ عراقی اومد یقه شو گرفت،کشیدش بالا

گفت:اینجا چه کار میکنی؟حرف نمی زد

سرهنگ عراقی گفت:جواب بده

گفت:ولم کن تا بگم.ولش کرد.خم شد از روی زمین یک مشت خاک

برداشت،آورد بالا گفت:اینجا خاک منه،تو بگو اینجا چه کار میکنی؟

سرهنگ عراقی خشکش زده بود . . .


طبقه بندی: شهدا، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 21 فروردین 1393 توسط امیر
طراح قالب : { معبرسایبری فندرسک}