تبلیغات
ولایت سید علی - برای مبارزه با گناه چه کنیم؟(و برای ترک گناه )

ولایت سید علی
 

حتما تا آخر مطلب رو بخون ،ضرری نداره!

برای مبارزه با گناه و هواهای نفسانی ، رعایت چند نکته لازم است:

الف)کوچک نشمردن هیچ گناهی ، هر چند به نظر صغیره باشد؛

¤  ترک گناه  ¤

ب) عزم جدی و آهنین بر ترک معصیت و مراقبت جدی و دائمی نسبت به تمام افعال ؛

¤ ¤ ترک گناه ¤

ج)شرط کردن با خدا مبنی بر ترک معصیت و استعانت جستن ؛

¤ ¤ ¤ ترک گناه ¤

د)هرگاه فکر گناه و وسوسه آن به ذهن آمد،بلافاصله آن را از لوح ذهن خارج کردن و توجه خود را به خدا و امور شریفه مشغول داشتن.جدیت و موفقیت دراین امر پیروزی بزرگی است و در واقع دفع دشمن (شیطان نفس)،از همان خاکریز اول است.قرآن مجید در وصف پارسیان می فرماید:

((ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذاهم مبصرون ؛ پرهیزگاران چون گرفتار وسوسه شیطان شوند ،همان دم متذکر(یاد خدا)شده و بصیرت یابند)).(سوره اعراف،آیه 201)؛

¤ ¤ ¤ ¤  ترک گناه ¤

ه)مطالعه پیوسته وتفکر درباره ی عوالم پس از مرگ و احوال برزخ و قیامت و ترس جدی از عواقب سوء و وخیم گناه . در این رابطه مطالعه کتاب هایی درباره ی معاد ، حداقل روزی نیم ساعت ، بسیار نافع و لازم است.(ر.ک: معاد،شهید دستغیب)؛

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ترک گناه ¤

و)خود را همواره در محضر حق تعالی دانستن و او را به یقین در همه حال مراقب و بینای به افعال خود نگریستن و برقرار کردن ارتباط پیوسته وقلبی با او ، قرائت قرآن همه روزه پس از نماز صبح و نیز خواندن دعا ها ی ایام هفته و نماز شب و...؛

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  ترک گناه ¤

ز)توجه به چهره کریه و زشت واقعی سیئات ؛

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  ترک گناه ¤

ح)برای ترک معاصی لازم است در بسیاری از موارد انسان از مکروهات و چه بسا از برخی از مباحات نیز چشم بپوشد تا او را به انجام زشتی ها نزدیک نسازد ؛

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  ترک گناه ¤

ط)در حد ممکن دوری جستن از مکان ها و شرایطی که آدمی را به گناه ترغیب می کند و نیز پرهیز از تنهایی ، بیکاری و خواب زیاد؛

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  ترک گناه ¤

ی)تقویت اراده از طریق ورزش ، هفته ای یک روز روزه گرفتن ؛ استفبال از فعالیت های سخت ودشوار و... ؛

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  ترک گناه ¤

ک)محاسبه نفس همه روزه و در صورت رخداد خطا ؛ خود را محاکمه و توبیخ نمودن و بلافاصله استغفار کردن . در این رابطه جدولی تنظیم نموده و هر شب اعمال نامطلوب خود را با ذکر تعداد موارد ، در آن ثبت کنید.سپس در ستون دیگری شرح اقدامات متقابل خود را برای ترک گناه بنویسید و همواره آن عوامل را تقویت نمایید تا ستون کردار ناشایست ، نمره صفر را نشان دهد . تا چهل روز به دقت این شیوه را مطابق جدول ضمیمه ادامه دهید ؛

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  ترک گناه ¤

ل)مطالعه درباره زندگی پارسایان و زاهدان و مطالعه کتاب های اخلاقی و ... ؛

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  ترک گناه ¤

م)نشست و برخاست با انسان های خدا ترس و با ایمان ، شرکت در جلسات دینی و ... ازطرف دیگر سالک سبیل حق ، نیازمند توفیق و دستگیری و مراقبت است . از این رو به چند نکته تاکید می شود :

1- التزام به احکام شریعت در همه مراحل.

2-همراهی با استاد.

3-پالایش نفس از رذایل.

4-استعانت از خدا و توسل به اهل بیت.

5- عزم و اراده قوی و پایدار.طبقه بندی: متفرقه، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 29 اسفند 1392 توسط امیر
طراح قالب : { معبرسایبری فندرسک}