تبلیغات
ولایت سید علی - دموی ابزار سخنان تصادفی امام صادق

ولایت سید علی
 

شش صفت در مؤمن نیست: سخت گیری، بی خبری، رشک، لجبازی، دروغ و تجاوز.طراح قالب : { معبرسایبری فندرسک}