تبلیغات
ولایت سید علی - میدان مسابقه ...

ولایت سید علی
 
پنجمین حجّت و هفتم معصوم
بابى اَنْتَ که گشتى مسموم
اى فداى حق و قربانى دین!
کرده یک عمر نگهبانى دین!
شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت


لوگوی حمایتی ما

طراح قالب : { معبرسایبری فندرسک}